องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สารจากนายก อบต.
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี/แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
กองทุนบทบาทสตรีตำบลกุดพิมาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เยี่ยมชมวิหารเทพวิทยาคม
คู่มือสำหรับประชาชน
การควบคุมภายใน
คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดการองค์ความรู้
แผนภูมิ ขั้นตอนการบริการประชาชน
มาตรการประหยัดพลังงาน
 
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai

  โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการจัดเก็บและบริการภาษีเคลื่อนที่ประจำปี 2561
       โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการจัดเก็บและบริการภาษีเคลื่อนที่ประจำปี 2561
 
  โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการจัดเก็บและบริการภาษีเคลื...
  โครงการขยายเขตไฟฟ้าในเขตพื้นที่ตำบลกุดพิมาน
  โครงการวันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco)
  โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำร...
  โครงการร่วมกันทำความดี จิตอาสาพัฒนาวัด โดยสภาเด็กร...
  โครงการรณรงค์ป้องกันไฟป่า และเผาหญ้าในแปลงนา ประจำ...
  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน นัดประชุมสภาฯ สมั...
  โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ข่วงเทศส...
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของอบต.กุดพิมาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรแก้ไขปรับปรุง
 
 
Infographic ชุด "ข้าราชการไทยจะทำให้รัฐธรรมนูญเดิน
Infographic ชุด "ข้าราชการไทยจะทำให้รัฐธรรมนูญเดิน
Infographic ชุด "ข้าราชการไทยจะทำให้รัฐธรรมนูญเดิน