องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สารจากนายก อบต.
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี/แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
กองทุนบทบาทสตรีตำบลกุดพิมาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เยี่ยมชมวิหารเทพวิทยาคม
คู่มือสำหรับประชาชน
การควบคุมภายใน
คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดการองค์ความรู้
แผนภูมิ ขั้นตอนการบริการประชาชน
มาตรการประหยัดพลังงาน
 
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai

   โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการสงกรานต์
       ตามนโยบายนายก อบต. มอบหมายให้ พนักงานส่วนตำบลกุดพิมานจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ และขอขอบคุณท่านนายอำเภอด่านขุนทด ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรด่านขุนทด ชุดรั...
 
   โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศก...
  โครงการเสริมสร้างคุณภาพร่างกายออกกำลังกายกลุ่มผู้ส...
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
  โครงการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมก...
  โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้อกันภัยฝ่ายพลเรือน
  โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและผู้นำ...
  โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังข้าว ข้าวโพด แทนการจุดไฟเผา
  โครงการจัดงานพิธีบวงสรวงพระบรมสารีริกธาตุ วัดบ้านไ...
  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชน ประจำปี ...
  โครงการรณรงค์ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยในช่วงเทศการปี...
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 
 
วีดิทัศน์พระราชทาน "สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปว
inside ปรองดอง 7 นาที
inside ปรองดอง 3 นาที