องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 


โครงการ/กิจกรรมจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๕ ธันวามหาราช


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน โดย นางนาฏธยาน์ แสนประสิทธิ์ นายก อบต.กุดพิมาน ร่วมกับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียนในพื้นที่ หน่วยงานราชการในพื้นที่ พร้อมพี่น้องประชาชนชาวตำบลกุดพิมาน  ร่วมกันจัดโครงการ/กิจกรรมจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๕ ธันวามหาราช    เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี