องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 


โครงการกุดพิมานร่วมใจ ห่างไกลยาเสพติด


คณะผู้บริหาร ร่วมกับ โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลกุุดพิมาน จัดกิจกรรม/โครงการกุดพิมานร่วมใจ ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน
โดยมีท่าน นายอำเภอด่านขุนทด เป็นประธานในพิธีเปิด