องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมอาชีพรายได้ผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างผู้นำชุมชนผู้ปกครองท้องที่องค์กรหน่วยงานราชการ ตัวแ


โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมอาชีพรายได้ผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างผู้นำชุมชนผู้ปกครองท้องที่องค์กรหน่วยงานราชการ ตัวแทนกลุ่มชมรมในพื้นที่ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2560
ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐