องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 


โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ อย่างเป็นระบบ


โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ อย่างเป็นระบบ ดำเนินการโดยกองทัพบกในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับตำบลกุดพิมานอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการโดยกรมการทหารช่าง กองพันทหารช่างที่ 51