องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


จัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนา ศักยภาพเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน นำโดยนางนาฎธยาน์  แสนประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน จัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนา ศักยภาพเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ สวนสัตว์นครราชสีมา