องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 


สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมานนัดประชุมสภาฯ สมัยแรก ครั้งที่๒/๒๕๖๐


สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมานนัดประชุมสภาฯ สมัยแรก ครั้งที่๒/๒๕๖๐ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน