องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด กุดพิมานเกมส์ ประจำปี ๒๕๖๐


ตามนโยบายนายก อบต. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด กุดพิมานเกมส์ ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๗-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านไร่ (ทองคูณครุราษฎรสามัคคี)