องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 


โครงการออกกำลังกายผู้สูงอายุ "รำด้วยผ้าขาวม้า "


โครงการออกกำลังกายผู้สูงอายุ "รำด้วยผ้าขาวม้า " กลุ่มผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ ตำบลกุดพิมาน ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน