องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 


โครงการอบรมการใช้และการบำรุงรักษาวิทยุคมนาคม ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๖๐


โครงการอบรมการใช้และการบำรุงรักษาวิทยุคมนาคม ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน