องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการอบรมการใช้และการบำรุงรักษาวิทยุคมนาคม ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๖๐


โครงการอบรมการใช้และการบำรุงรักษาวิทยุคมนาคม ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน