องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกอบต. ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง


วันที่ 14-16 ก.ย. 2561 นางนาฏธยาน์ แสนประสิทธิ์ นายกอบต.กุดพิมาน จัดทำโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกอบต. ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 85 คน โดยได้รับเกียรติจากนายนิติพัฒน์ ขอดทอง ปลัดอาวุโสอำเภอด่านขุนทด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ