องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 


กิจกรรม อปพร.ของตำบลกุดพิมาน


ในวันที่ 19 กันยายน 2553 ที่ผ่านมา ลูกข่ายเสือดำได้ออกรักษาความปลอดภัยและงานจราจร ที่วัดป่าญาณสิทธาราม ที่ ม. 4 บ้านกระชาว ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ตีั้งแต่เวลา 05.30 น. ถึงเวลา 18.00 น.