องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการตรวจคัดกรองหาสารเคมีตกค้างในกระแสเลือดเกษตรกร


วันที่ 30 ส.ค. 2562 รพ.สต.กุดพิมาน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน จัดโครงการตรวจคัดกรองหาสารเคมีตกค้างในกระแสเลือดเกษตรกร โดยมีนางนาฏธยาน์ แสนประสิทธิ์ นายกอบต.กุดพิมาน เป็นประธาน มีเกษตรกรตำบลกุดพิมาน เข้าร่วมโครงการ จำนวน 80 คน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.กุดพิมาน