องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 


โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ


วันที่ 13 ส.ค. 2562 นางนาฏธยาน์ แสนประสิทธิ์ นายกอบต.กุดพิมาน ได้จัดพิธีมอบบ้านโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้แก่นายประชัน สายขุนทด อายุ 53 ปี บ้านเลขที่ 27/1 ม. 13 ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โดยมีนายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด เป็นประธาน และมีนายธวัฒน์ ศิริปริญญานันต์ ส.อบจ.อ.ด่านขุนทด เขต 2 นายเชิดชัย พุทธบูชา หัวหน้าศูนย์ประสานงาน อบจ. ประจำ อ.ด่านขุนทด สมาชิกสภาอบต. ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบบ้านดังกล่าว