องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 


สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562


สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวัน อังคาร ที่ 6 ส.ค. 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม อบต.กุดพิมาน