องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 


โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย และให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน


โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย และให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปี 2562