องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 


โครงการกิจกรรมงานวันเข้าพรรษา


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมานจัดโครงการกิจกรรมงานวันเข้าพรรษา โดยการนำเทียนพรรษามาถวายในวันเข้าพรรษา 16 กรกฏาคม 2551