องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 


ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เพื่อมอบ นโยบายในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564


วันที่ 5 ตุลาคม 2563 คณะผู้บริหารร่วมกับ ปลัดอบต.กุดพิมาน ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เพื่อมอบ นโยบายในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564