องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 


โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า


วันที่ 17 มี.ค. 2564 นางนาฏธยาน์ แสนประสิทธิ์ นายก อบต.กุดพิมาน มอบให้นายประมง โพยขุนทด รองนายก ฝฝอบต.กุดพิมาน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 โดยมีสัตวแพทย์จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านขุนทด บรรยายให้ความรู้การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและฝึกปฏิบัติการฉีดวัคซีน ให้แก่ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ อสม. และ อาสาสมัครปศุสัตว์ตำบลกุดพิมาน