องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 


โครงการป้องกันสถาบัน และเชิดชูพระมหากษัตริย์


วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. นางนาฏธยาน์ แสนประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ร่วมกับ อปพร. ตำบลกุดพิมาน พนักงานส่วนตำบล ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ และเก็บขยะบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน จัดทุกวันจันทร์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ปลูกฝังจิตสำนึกผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง ให้มีความซื่อสัตย์สุจริต รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ไทย และเสริมสร้างความมีระเบียบวินัย