องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558


เมื่่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2558... องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ได้อัญเชิญเทียนจำนำพรรษาพระราชทานในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  ถวายแด่วัดบ้านไร่   พร้อมท้งถวายเทียนพรรษาให้วัดต่างๆในพื้นที่ตามโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  ประจำปี 2558  โดยมีร้อยโทวสันต์  สุขสมบูรณ์  นายอำเภอด่านขุนทด  เป็นประธานในพิธี    นางนาฏธยาน์  แสนประสิทธิ์  นายก อบต.กุดพิมาน  คณะผู้บริหาร  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา อบต.กุดพิมาน  โรงเรียนในพื้นที่ทั้ง 5 แห่ง  รพ.สต.กุดพิมาน  และพี่น้องประชาชนตำบลกุดพิมานเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก