วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มี.ค. 2562
ซื้อร่มสนามพร้อมขาตั้ง ขนาด 45 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
ซื้อเต้นท์เล็กแบบพับ 4 เสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
ซื้อถ้วยรางวัลชนะเลิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
จ้างเหมารับรอง อาหารกลางวัน น้ำแข็งและน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
จ้างเหมาทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมและต่อเติม Score Board ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ดหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
จ้างเหมาเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการและใบประกาศนียบบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง