วันที่
ชื่อเรื่อง
1  มี.ค. 2562
จ้างเหมาบำรุรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผต 1266 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2562
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 6361 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2562
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กม 7678 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2562
จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2562
ซื้ออุกรณ์กีฬาที่ใช้ในการออกกำลังกายและฝึกซ้อม (15 หมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2562
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2562
จ้างเหมาจัดหายานพาหนะพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 46 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาจัดเครื่องบวงสรวง,จัดดอกไม้,จัดพิธีสงฆ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบ Intenet LAN และ WIFI โดยวิธีเฉพาะเจาะจง