องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
11 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยบ้านนางกุหลาบถึงนางหม้อ หมู่ที่ 15 บ้านโนนเจริญ [ 21 ส.ค. 2562 ]95
12 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายเชน หมู่ที่ 15 บ้านโนนเจริญ [ 21 ส.ค. 2562 ]83
13 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนางฉลิ้ม หมู่ที่ 3 บ้านหนองกระเทียมเหนือ [ 21 ส.ค. 2562 ]83
14 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างงานถมดินคันทาง สายวัดอนน้อย-บ้านใหม่แสนสุข หมู่ที่ 10 บ้านดอนน้อย [ 21 ส.ค. 2562 ]86
15 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายทางแยกจะบู หมู่ที่ 3 บ้านหนองกระเทียมเหนือ [ 21 ส.ค. 2562 ]83
16 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายรุกกระโต หมู่ที่ 13 บ้านพิงพิมาน [ 21 ส.ค. 2562 ]81
17 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายโนนหมาน้อย หมู่ที่ 7 บ้านกุดพิมาน [ 21 ส.ค. 2562 ]80
18 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยนายจรัส-แสงอรุณ หมู่ที่ 15 บ้านโนนเจริญ [ 21 ส.ค. 2562 ]67
19 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมเสริมคันดินขุดร่องน้ำหนองเกิด-หนองสะแก หมู่ที่ 15 บ้านโนนเจริญ [ 21 ส.ค. 2562 ]72
20 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองกระเทียมเหนือ หมู่ที่ 3 สายหนองกระเทียมเหนือ - บ้านหลุง [ 26 ก.ค. 2562 ]85
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15