องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
11 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายรุกกระโต หมู่ที่ 13 บ้านพิงพิมาน [ 21 ส.ค. 2562 ]57
12 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายโนนหมาน้อย หมู่ที่ 7 บ้านกุดพิมาน [ 21 ส.ค. 2562 ]54
13 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยนายจรัส-แสงอรุณ หมู่ที่ 15 บ้านโนนเจริญ [ 21 ส.ค. 2562 ]47
14 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมเสริมคันดินขุดร่องน้ำหนองเกิด-หนองสะแก หมู่ที่ 15 บ้านโนนเจริญ [ 21 ส.ค. 2562 ]52
15 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองกระเทียมเหนือ หมู่ที่ 3 สายหนองกระเทียมเหนือ - บ้านหลุง [ 26 ก.ค. 2562 ]64
16 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโสมน้อยพัฒนา หมู่ที่ 14 สายบ้านโสมน้อยพัฒนา - บ้านโนนสง่า [ 26 ก.ค. 2562 ]70
17 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 11 สายบึงถนนหักใหญ่-วัดเชษฐา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 ก.ค. 2562 ]72
18 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านกุดพิมาน หมู่ที่ 7 สายถนนลาดยาง-โนนขั้ตุ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 ก.ค. 2562 ]76
19 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านกุดพิมาน หมู่ที่ 7 ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา [ 12 ก.ค. 2562 ]78
20 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 11 ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา [ 12 ก.ค. 2562 ]72
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14