องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
31 ประกาศราคากลาง [ 14 ธ.ค. 2561 ]174
32 ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งไฟกระพริบจราจรพลังงานแผงโซล่าเซลล์ [ 17 ก.ย. 2561 ]224
33 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านสำนักพิมาน หมู่ที่ 12 สายหนองสะแก - ถนนลาดยาง [ 12 ก.ย. 2561 ]231
34 ประกาศประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการซ่อมสร้างถนนหินคลุก บ้านสำนักพิมาน หมู่ที่ 12 สายหนองสะแก - ถนนลาดยาง [ 12 ก.ย. 2561 ]222
35 ประกาศประกวดราคอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) โครกงารว่างท่อสร้างน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเสริมคันดินจากคลองส่งน้ำ คลองสามบาท-คลองส่งน้ำบ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 9 [ 11 ก.ย. 2561 ]232
36 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านกระชาว หมู่ที่ 4 สายกระชาว-บ้านหลุง [ 11 ก.ย. 2561 ]230
37 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองกระเทียมเหนือ หมู่ที่ 3 สายบ้านหนองกระเทียมเหนือ-บ้านหลุง [ 11 ก.ย. 2561 ]239
38 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนหินคลุกบ้านใหม่แสนสุข หมู่ที่ 8 สายไร่นายอภิชิต [ 11 ก.ย. 2561 ]198
39 ประกาศราคากลางโครงการวางท่อส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเสริมคันดินจากคลองส่งน้ำคลองสามบาท-คลองส่งน้ำบ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 9 [ 10 ก.ย. 2561 ]228
40 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 [ 6 ก.ย. 2561 ]211
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15