องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 [ 6 ก.ย. 2561 ]222
42 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างงานผิวจราจรยางพาราแอส์ฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 9 - บ้านดอนน้อย หมู่ที่ 10 [ 5 ก.ย. 2561 ]206
43 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างงานผิวจราจรยางพาราแอส์ฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 9 - บ้านดอนน้อย หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 5 ก.ย. 2561 ]178
44 ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ [ 20 ส.ค. 2561 ]213
45 ประกาศราคากลาง จำนวน 4 โครงการ [ 8 พ.ค. 2561 ]223
46 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 4 โครงการ [ 8 พ.ค. 2561 ]224
47 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 สายนางแดง เลิศขุนทด -ถนนลาดยาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 ก.ย. 2560 ]353
48 ประกาศใช้ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 สายนางแดง เลิศขุนทด-ถนนลาดยาง [ 31 ส.ค. 2560 ]250
49 ประกาศประกวดราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคพซีลสายบ้านกระชาว หมู่ที่ 4 สายบ้านกระชาว-บ้านไร่ [ 22 ส.ค. 2560 ]284
50 ประกาศใช้ราคากลาง โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดกุดพิมาน หมู่ที่ 7 [ 22 ส.ค. 2560 ]337
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15