องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สารจากนายก อบต.
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี/แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
กองทุนบทบาทสตรีตำบลกุดพิมาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เยี่ยมชมวิหารเทพวิทยาคม
คู่มือสำหรับประชาชน
การควบคุมภายใน
คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดการองค์ความรู้
แผนภูมิ ขั้นตอนการบริการประชาชน
มาตรการประหยัดพลังงาน
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561

หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
 
กลุ่มทำหมอน
        
ประวัติและการบริหารจัดการ
         เริ่มมีการจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.2544 โดยมีคุณกฤษ การุณยะฐิติ อดีตรองประธานสภาวัฒนธรรม อ.ด่านขุนทด เป็นผู้ฝึกสอน โดยมีนางสาวอรัญญา ปกสันเที๊ยะ เป็นนำกลุ่ม โดย ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 12 คน
 
สถานที่ตั้ง :
         บ้านเลขที่ 129 หมู่ที่ 1 ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210 โทร :044-204060, 204206
 
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
         เป็นการนำผ้ามาตัดเย็บเป็นหมอน ตามรูปแบบ และขนาดต่าง ๆ

 

วัตถุดิบที่ใช้

         ผ้าโพลีเอสเตอร์ ผ้าทีซี ใยสังเคราะห์ ใยปั่น
 

กระบวนการผลิต

         1. ตัดผ้าตามแบบต่าง ๆ
         2. เย็บจักรอุตสาหกรรมเป็นหมอนตามรูปแบบ และขนาดต่าง ๆ
         3. บรรจุใยสังเคราะห์ หรือใยปั่น และชั่งน้ำหนักตามขนาด
         4. ใส่ปลอกที่ตัดเย็บไว้พร้อมทั้งบรรจุขาย
 
การใช้/ประโยชน์
         ใช้หนุนนอน, นั่ง