วันที่
ชื่อเรื่อง
2  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโสมน้อยพัฒนา ถึง บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 14 บ้านโสมน้อยพัฒนา ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  มิ.ย. 2566
จ้างจ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องปรับอากาศ ห้องนายก อบต.และห้องสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโสมน้อยพัฒนา ถึง บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 14 บ้านโสมน้อยพัฒนา ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด
11  พ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านไร่ ถึง บ้านดอนน้อย บ้านไร่ หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  พ.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารและเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2566
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านไร่ ถึง บ้านดอนน้อย บ้านไร่ หมู่ที่ 6
25  เม.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านโสมน้อยพัฒนา ซอยนายแสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง