วันที่
ชื่อเรื่อง
15  พ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่4 บ้านกระชาว สายนานางรอ-นานายแจ้ง ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านถนนหักใหญ่ สายบ้านนายยวญ-บ้านนางถวิล ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2566
จ้างจ้างเหมานำรถบรรทุกขยะเข้าตรวจเช็คระยะและบำรุงรักษาซ่อมแซมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2566
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสิียหายในเขตตำบลกุดพิมาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาเครื่องจักรกล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนทั้ง 5 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง