วันที่
ชื่อเรื่อง
9  พ.ย. 2566
จ้างจ้างเหมานำรถบรรทุกขยะเข้าตรวจเช็คระยะและบำรุงรักษาซ่อมแซมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2566
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสิียหายในเขตตำบลกุดพิมาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาเครื่องจักรกล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนทั้ง 5 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
ซื้อโครงการสนับสนุนค่าจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองกระเทียมเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง