วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ธ.ค. 2566
จ้างทำป้ายรณรงค์ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 11 บ้านโนนสะอาด สายวัดเชษฐา ? นานายล้าน ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 15 บ้านโนนเจริญ สายหนองสะแก ? หนองพลวง ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านหนองกระเทียมเหนือ สายหนองห่าง ? โนนกระสัง ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านถนนหักใหญ่ สายนานายอุดม ? บึงสามบาท ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านโนนสง่า สาย นานายณรงค์ศักดิ์ เชื่อมสายโกรกดินแดง ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 8 บ้านใหม่แสนสุข สายนาปู่เทียบ ? นายโกรก ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 12 บ้านสำนักพิมาน สายนายสิงหน ? นางสำริด ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่8 บ้านใหม่แสนสุข สายนานายวัด-สระสี่เหลี่ยม ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง