ประชุมคณะทำงานธนาคารขยะรีไซเคิล ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566

  กิจกรรมเคารพธงชาติ วันจันทร์ที่ 20 พ.ย. 2566

  กิจกรรมเคารพธงชาติ วันจันทร์ที่ 13 พ.ย. 2566

  ประชุมสภา อบต.กุดพิมาน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566