โครงการถนนคอนกรีต สาย บ้านโสมน้อยพัฒนาหมู่ 14 -บ้านโนนสง่าหมู่ 2 เพื่อพี่น้องประชาชน สัญจรอย่างสะดวก ..ปลอดภัย..(พัฒนาต่อเนื่องไม่หยุดหยั้ง)เส้นนี้ยาว จากถนน 3038 เชื่อม ถนน 2217)

  กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ

  กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดแหล่งน้ำ ณ บึงวัดบ้านไร่ หมู่ที่ 6

  กองการศึกษาฯ ร่วมกับ สภ.ด่านขุนทด ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเด็กและเยาวชน เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา ห่างไกลจากยาเสพติด