องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 


โครงการ/กิจกรรมอบรมให้ความรู้การวิเคราะห์ดินฯ 23 ก.ย.2558


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ดำเนินโครงการ/กิจกรรมอบรมให้ความรู้การวิเคราะห์ดินให้แก่เกษตรกร เมื่อวันที่ 23 ก.ย.2558 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน