องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายก อบต.
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
กองทุนบทบาทสตรีตำบลกุดพิมาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เยี่ยมชมวิหารเทพวิทยาคม
คู่มือสำหรับประชาชน
การควบคุมภายใน
คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดการองค์ความรู้
แผนภูมิ ขั้นตอนการบริการประชาชน
มาตรการประหยัดพลังงาน
 
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai

  โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
       โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ผู้นำชุม พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านไร่ปลายตะวัน ตำบลวังน้ำเขียว อ...
 
  โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
  โครงการเสริมสร้างวุขภาพด้วยการเล่นกีฬาฟุตซอล ประจำ...
  โครงการสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ประจำปี 2560
  โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและป้องกันโรคไม่ติดต่อ
  โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลกุดพิมาน จัดโครงการโรงเรีย...
  โครงการกิจกรรม สนับสนุนการดำเนินงาน ตามหลัก ปรัชญา...
  โครงการ ให้ความรู้เด็กในโรงเรียนเกี่ยวกับ สาธารณภั...
  โครงการอบรมพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ประจำปี 2560
  โครงการตรวจเผ้าระวังและดูแลสตรีจากมะเร็งเต้านม และ...
  โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้พิการ
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 
 
inside ปรองดอง 7 นาที
inside ปรองดอง 3 นาที
ท่องเที่ยวนครราชสีมา โดยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิ