องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สารจากนายก อบต.
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี/แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
กองทุนบทบาทสตรีตำบลกุดพิมาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เยี่ยมชมวิหารเทพวิทยาคม
คู่มือสำหรับประชาชน
การควบคุมภายใน
คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดการองค์ความรู้
แผนภูมิ ขั้นตอนการบริการประชาชน
มาตรการประหยัดพลังงาน
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน
ระบบ Back Office
ITA
 
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เก็บรวบรวมขยะอันตราย (ของเสียอันตราย)
       วันที่ 21 ก.ค. 2563 นางนาฏธยาน์ แสนประสิทธิ์ นายกอบต.กุดพิมาน มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เก็บรวบรวมขยะอันตราย (ของเสียอันตราย) จาก 15 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลกุดพิมาน รวมจำนวน 150 กิโลกรัม...
 
  มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เก็บรวบรวมขยะ...
  โครงการ/กิจกรรม และติดตามงานที่ผ่านมาเพื่อพัฒนาอย่...
  ร่วมมอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอก...
  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำอง...
  ร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดบ้านไร่ หมู่ท...
  โครงการพัฒนาลำน้ำสาขาห้วยสามบาท อันเนื่องมาจากพระร...
   ลงพื้นที่แจกหน้ากากผ้า และสบู่ล้างมือ ให้ศูนย์พั...
  ปัญหา ความต้องการของประชาชน และแนวทางการพัฒนาบึงถน...
  ทำความสะอาดหมู่บ้าน ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และพ่น...
  โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบ...
   
 
ท่องเที่ยวนครราชสีมา
Infographic ชุด "ข้าราชการไทยจะทำให้รัฐธรรมนูญเดิน
Infographic ชุด "ข้าราชการไทยจะทำให้รัฐธรรมนูญเดิน