องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สารจากนายก อบต.
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี/แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
กองทุนบทบาทสตรีตำบลกุดพิมาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เยี่ยมชมวิหารเทพวิทยาคม
คู่มือสำหรับประชาชน
การควบคุมภายใน
คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดการองค์ความรู้
แผนภูมิ ขั้นตอนการบริการประชาชน
มาตรการประหยัดพลังงาน
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน
ระบบ Back Office
 
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  โครงการจิตอาสา "เราทำ ดี ด้วยหัวใจ"
       วันที่ 25 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ผู้นำชุมชน ประชาชนจิตอาสา ฯลฯ ร่วมกับอำเภอด่านขุนทด จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำ ดี ด้วยหัวใจ" ร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์บริเวณโดยรอบวัดบ้านไร่...
 
  โครงการจิตอาสา "เราทำ ดี ด้วยหัวใจ"
  โครงการจัดงานรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ ประจ...
  โครงการจัดงาน ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะ...
  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านสำนักพิมาน
  พิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนผู้สูงอายุ
  โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนการป้องกันสาธารณภัย(อัคคีภัย)...
  โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหารสมาชิ...
  โครงการตรวจคัดกรองหาสารเคมีตกค้างในกระแสเลือดเกษตร...
  โครงการรณณรงค์ป้องกันไฟป่าและเผาหญ้าในแปลงนา ประจำ...
  โครงการส่งเสริมและการสนับสนุนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ...
   
 
nBIjoAYZoXi
wSdWEiaYPbhnE
cBwYqFgJuQHPCoV