องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สารจากนายก อบต.
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี/แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
กองทุนบทบาทสตรีตำบลกุดพิมาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เยี่ยมชมวิหารเทพวิทยาคม
คู่มือสำหรับประชาชน
การควบคุมภายใน
คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดการองค์ความรู้
แผนภูมิ ขั้นตอนการบริการประชาชน
มาตรการประหยัดพลังงาน
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561
 
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.กุดพิมาน รุ่นที่ 1/2561
       วันที่ 27 กันยายน 2561 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.กุดพิมาน รุ่นที่ 1/2561
 
  โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.กุดพิมาน รุ่นที่ 1/2561
  โครงการเสริมสร้างสุขภาพด้วยการเล่นกีฬาฟุตซอล
  โครงการควบคุมโรคขาดสารไดโอดีน
  โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาช...
  โครงการอบรมพัฒนาจิตใจผู้สูงอายุ
  โครงการเฝ้าระวังมือเท้าปากในเด็ก
  โครงการตรวจคัดกรองสารเคมีตกค้างในกระแสเลือดเกษตรกร...
  จัดโครงการอบรมพิธีกรทางศาสนา และการจัดรูปแบบทางรัฐ...
  นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2561
  โครงการรณรงค์ทำความสะอาด กำจัดขยะมูลฝอย ปลอดจากโรค...
   
 
Warning: include(vdo/connect.php): failed to open stream: Permission denied in /home/kudpiman/domains/kudpiman.go.th/public_html/index.php on line 712 Warning: include(vdo/connect.php): failed to open stream: Permission denied in /home/kudpiman/domains/kudpiman.go.th/public_html/index.php on line 712 Warning: include(): Failed opening 'vdo/connect.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/kudpiman/domains/kudpiman.go.th/public_html/index.php on line 712
Infographic ชุด "ข้าราชการไทยจะทำให้รัฐธรรมนูญเดิน
Infographic ชุด "ข้าราชการไทยจะทำให้รัฐธรรมนูญเดิน
Infographic ชุด "ข้าราชการไทยจะทำให้รัฐธรรมนูญเดิน