องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สารจากนายก อบต.
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี/แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
กองทุนบทบาทสตรีตำบลกุดพิมาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เยี่ยมชมวิหารเทพวิทยาคม
คู่มือสำหรับประชาชน
การควบคุมภายใน
คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดการองค์ความรู้
แผนภูมิ ขั้นตอนการบริการประชาชน
มาตรการประหยัดพลังงาน
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน
 
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  กิจกรรมหน้าเสาธงเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร
       กิจกรรมเคารพธงชาติ และเก็บขยะบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน จัดทุกวันจันทร์ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ปลูกฝังจิตสำนึกผู้บริหาร ข้าร...
 
  กิจกรรมหน้าเสาธงเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร
  โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย
  โครงการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะและการทำถังขยะเปี...
  แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรมของตำบลกุด...
  นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 วันที่ ...
  โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกา...
  โครงการจัดงานปลาเผาสะเดาหวาน ประจำปี 2561
  ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้...
  โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ
  โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.กุดพิมาน รุ่นที่ 1/2561
   
 
GXJSwQAWmVjn
hPmGmbzhiNlacaESnJ
NJPYkmZRfnoGjySkTjw