องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายก อบต.
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
กองทุนบทบาทสตรีตำบลกุดพิมาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เยี่ยมชมวิหารเทพวิทยาคม
คู่มือสำหรับประชาชน
การควบคุมภายใน
คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดการองค์ความรู้
แผนภูมิ ขั้นตอนการบริการประชาชน
มาตรการประหยัดพลังงาน
 
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบลจำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai
  โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยและให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
       โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยและให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน
 
  โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยและให้ความรู้เรื่องความป...
  โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง ศพด.
  โครงการอบรมการใช้และการบำรุงรักษาวิทยุคมนาคม ในงาน...
  โครงการส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอย อยางถูกลักษณะในห...
  โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๐
  โครงการ/ กิจกรรมส่งเสริมการจัดเก็บภาษีและบริการภาษ...
  โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ ประจำปี 2560
  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ประชุมสภาสมัยสามั...
  โครงการออกกำลังกายผู้สูงอายุ "รำด้วยผ้าขาวม้า "
  โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด กุดพิมานเกมส์ ประจำ...
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 
 
ท่องเที่ยวนครราชสีมา โดยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิ