องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 


โครงการสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ ประจำปี ๒๕๕๙


คณะผู้บริหาร นำโดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นางนาฏธยาน์ แสนประสิทธิ์ ร่วมกับ ผู้นำชุมชน , โรงเรียน , รพ.สต.กุดพิมาน และชาวบ้านในเขตพื้นที่ื ตำบลุกุุดพิมาน ร่่วมงานโครงการสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ ประจำปี ๒๕๕๙  โดยมี ผู้ว่่าราชการจังหวัด มาเป็นประธานในพิธีเปิด