องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมอาชีพ ประจำปี ๒๕๕๙


โครงการฝึกอาชีพ กิจกรรม กลุ่มสตรี ผลิตดอกไม้จันทน์ และพวงหรีด ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน