องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 


โครงแก้ไขความเดือดร้อนด้านอาชีพ หลักสูตร ผูกผ้า และการจัดดอกไม้สด


อบต.กุดพิมานร่วมกับ สนง.แรงงานจังหวัดนครราชสีมา เห็นความสำคัญ และจัดอบรมโครงแก้ไขความเดือดร้อนด้านอาชีพ หลักสูตร ผูกผ้า และการจัดดอกไม้สด ระหว่างวันที่ 18 - 21 ม.ค. 2560