องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 


โครงการรณรงค์ทำความสะอาด Big Cleaning Day


โครงการรณรงค์ทำความสะอาด Big Cleaning Day ในวันเสาร์ที่ 4 ก.พ. 2560 นำทีมโดยนางนาฏธยาน์ แสนประสิทธิ์ นายก อบต.พร้อม คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างทุกคน