องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 


โครงการซ่อมแซมปรับเกรดถนนที่ได้รับความชำรุดเสียหายในพื้นที่ตำบลกุดพิมาน


ตามนโยบายนายก อบต.กุดพิมาน โครงการซ่อมแซมปรับเกรดถนนที่ได้รับความชำรุดเสียหายในพื้นที่ตำบลกุดพิมาน โดย อบต.กุดพิมาน ร่วมกับ อบจ.นครราชสีมา