องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 


สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมานนัดประชุมสภาฯ สมัยแรก ครั้งที่๑/๒๕๖๐


สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมานนัดประชุมสภาฯ สมัยแรก ครั้งที่๑/๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน