องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2560


ตามนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน จัดโครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2560 ได้มีกิจกรรมมอบเกียรติบัตร แด่ อปพร. ดีเด่น และบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐