องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ ประจำปี 2560


โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ ประจำปี 2560 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน วันที่ ๑๗-๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐