องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 


โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๐


วันที่ ๒๓ พ.ค.๒๕๖๐ อบต.กุดพิมาน นำโดยนางนาฏธยาน์ แสนประสิทธิ์ นายก อบต.กุดพิมาน จัดโครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยมีนายอำเภอด่านขุนทดเป็นประธานเปิดงาน