องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 


กิจกรรมโครงการ อบต.เคลื่อนที่และคาราวานแก้จน ประจำปี 2554 (16 มี.ค.2554)


อบต.กุดพิมาน ดำเนินการโครงการอบต.เคลื่อนที่และคาราวานแก้จน ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2554 ณ วัดบ้านกุดพิมาน ตำบลกุดพิมาน โดยประสานบูรณาการร่วมกับโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ของอำเภอด่านขุนทด มีหน่วยงานราชการร่วมบริการจำนวนมากและมีประชาชนเข้าร่วมรับบริการจำนวนมากเช่นกัน