องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 


กิจกรรม/โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรฯ (วันที่ 7-9 มีนาคม 2554)


อบต.กุดพิมาน ดำเนินการโครงการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนา ประจำปี 2554 ในระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา