องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย


วันเสาร์ที่ 23 ก.พ. 2562 อบต.กุดพิมาน โดยนางนาฏธยาน์ แสนประสิทธิ์ นายกอบต.กุดพิมาน ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน จาก 15 หมู่บ้าน จำนวน 130 คน มีความรู้เกี่ยวกับกฎ กติกาการเล่นกีฬาต่างๆ ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด