องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการจัดงานรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2562


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ร่วมกับผู้นำชุมชน โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลกุดพิมาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน ตำบลกุดพิมาน ประชาชนจิตอาสา ตำบลกุดพิมาน ร่วม โครงการจัดงานรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2562 ในวัน พุธ ที่ 18 กันยายน 2562 ณ บึงบ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 9