องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านสำนักพิมาน


งานก่อสร้างขั้นตอนการปูผิวจราจรยางพาราแอสฟัลล์ติกคอนกรีต ตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านสำนักพิมาน – หนองแหน ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ถนนกว้าง 6.00 ม. ระยะทาง 660 ม. งบประมาณ 1,643,983.09 บาท