องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 


กิจกรรมการอบรมอาสาสมัครปกป้องสถาบัน


กิจกรรมการอบรมอาสาสมัครปกป้องสถาบัน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2553 โดยจัดขึ้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน และมีนายอำเภอมาเป็นประธานในการอบรม ในครั้งนี้มีประชน ประมาณ 300 คน เข้าร่วมรับการอบรม เวลาการอบรมเริ่มตั้งแต่ เวลา 09.30 น. ถึงเวลา 15.30 น.