องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 


ประชุมสภา สมัยที่3 ครั้งที่2 ประจำปี 2562


วัน พฤหัสบดี ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม อบต.กุดพิมาน